افلاطون: هر كس به فكر خير و سعادت ديگران باشد، سرانجام سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد.

پنج شنبه 28 فروردین 1393